obr4share

Aktuality

Down Syndrom

Seminář Opožděný vývoj řeči

 

Sdružení Už ti rozumím, které pomáhá rodičům handicapovaných dětí, sourozencům handicapovaných i blízkým členům jejich rodin, zve 24. dubna 2014 na setkání nazvané Opožděný vývoj řeči.

 

Lektoři se budou věnovat opožděným vývojem řeči způsobeným:

  • poruchami a vadami sluchu
  • mentální retardací
  • vývojovými vadami řeči (vývojová dysfázie, vývojová dysartrie)
  • poruchami autistického spektra  (PAS)
  • tělesným postižením

 

Seminář povede PaeDr. Eva Škodová, předsedkyně Asociace logopedů ČR, klinická logopedka a přední odbornice na logopedii v ČR. Jako vždy bude na přednáškovou část navazovat dostatečně velký prostor pro diskusi s odborníkem. Budete mít možnost zeptat se nejen přednášející, ale i ostatních účastníků, na jejich zkušenosti.

 

Přednášející seznámí na semináři účastníky také s vývojem řeči u zdravého dítěte, protože většina rodičů má o jednotlivých etapách vývoje velmi mlhavé představy, a pak očekává od svých dětí nemožné.

 

Setkání se bude konat ve čtvrtek 24. dubna 2014 v prostorách Domu armády Praha (DAP) na adrese Vítězné náměstí 4/684, Praha 6, a to od 17.00 hodin.

Cena semináře činí 250,- Kč. Platbu můžete provést předem na účet č. 5176439001/5500, nebo v hotovosti přímo na místě, před konáním akce. Přihlásit se můžete pomocí formuláře, který najdete zde.

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ