obr4share

Ze světa DS

Down Syndrom

10 nejčastějších mýtů o Downově syndromu

Deti s Downovým syndrómom, ale aj ich rodičia, musia často čeliť rôznym predsudkom zo strany okolia. Poznáme desať najčastejších mýtov, ktoré je potrebné si poopraviť vo svojej hlave, ale aj v celej spoločnosti. Možno ste sa tiež mýlili...

1. mýtus: Deti s DS sa rodia starším rodičom

Pravda: Je pravda, že pravdepodobnosť narodenia dieťatka s DS narastá s vyšším vekom matky. Za kritickú hranicu sa považuje vek 35 rokov. V skutočnosti sa však deti s DS rodia prevažne mladším ženám, a to hlavne preto, že najvyššia pôrodnosť všeobecne je práve u žien mladších ako 35 rokov. Vôbec nie sú ojedinelé prípady, kedy sa dieťa s DS narodilo ženám mladším ako 20 rokov. Vek otca v tomto smere rolu nezohráva.

2. mýtus: DS je dedičný

Pravda: V 99 % prípadov diagnózy DS ide o náhodnú formu tejto chromozomálnej poruchy. To znamená, že k tomu, že na 21. chromozomálnom páre sa namiesto dvoch „usadia" tri chromozómy, príde úplne náhodou a vedome eliminovať výskyt tejto náhody nevieme. Len v 1% prípadov diagnózy DS ide o dedičnú formu.

 

Více na Deti.sk

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ