obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Další dávky státní sociální podpory

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok a za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte:

  • 500 Kč do 6 let,
  • 610 Kč do 15 let,
  • 700 kč do 26 let.

Další informace najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Příspěvek na bydlení

Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

 

Další informace najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Porodné

Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny.
Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo více takto živě narozených dětí, výše porodného činí 19 500 Kč.

 

Další informace najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ