obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství nahrazuje po dobu mateřské dovolené ušlý příjem.

  • Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má osoba s účastí na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na „mateřskou dovolenou".
  • Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který si osoba určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před lékařsky stanoveným termínem porodu.
  • Doba peněžité pomoci v mateřství je 28 týdnů (u dvojčat či vícerčat 37 týdnů).

Výše peněžité pomoci v mateřství se odvíjí od výše platu. Stanovuje se stejným způsobem jako nemocenská, poskytuje se za kalendářní dny a činí 70 % denního vyměřovacího základu. Do vyměřovacího základu se započítá souhrn hrubých příjmů za posledních 12 měsíců, z kterých zaměstnanec nebo OSVČ odváděla nemocenské pojištění v České republice. Denní vyměřovací základ se pak vypočítá jako podíl vyměřovacího základu a počtu dní v roce (365 či 366 v přestupném roce).

 

Denní vyměřovací základ se pak ještě redukuje, a to následovně: z částky do 863 Kč se všem započítá 100 %, z částky od 863 Kč do 1 295 Kč započítá 60 %, z částky od 1 295 do 2 589 Kč se započítá 30 %, z částky nad 2 589 Kč se už nezapočítává nic. Např. denní vyměřovací základ ve výši 1 500 Kč bude redukován následovně: 863 x 100 % + (1 295 - 863) x 60 % + (1 500 - 1 295) x 30 %. Peněžitá pomoc v mateřství se pak spočítá z výsledku redukce denního vyměřovacího základu ve výši 70 %  x 180 dní (doba, po kterou běží nárok na peněžitou pomoc v mateřství). Na internetu je k dispozici řada kalkulaček pro výpočet výše peněžité pomoci v mateřství, do kterých jen stačí zadat základní údaje - například zde.

 

Další informace najdete na portálu veřejné správy.

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ