obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Senzorická stimulace

Pod pojmem senzorická stimulace rozumíme stimulaci jednotlivých lidských smyslů - zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti. Stimulace jednotlivých smyslů pozitivně ovlivňuje rozvoj mozku, kognitivní funkce, i celkový rozvoj dítěte. Kombinace jednotlivých podnětů zvyšuje efektivitu stimulace. Níže pro inspiraci uvádíme některé tipy pro základní stimulaci kojence, seznam ale rozhodně není vyčerpávající a v každodenním životě jsou možnosti různorodé stimulace nepřeberné. Při stimulaci vysílejte podnět vždy jen krátce a sledujte, jak dítě zareaguje. Pokud se mu podnět zalíbí, zopakujte ho! Reagujte na zvuky dítěte, dejte mu najevo radost pohlazením a úsměvem. Dítě má radost, že reagujete, stejně jako vy máte radost z něj.

Hmatová stimulace

 • pokládejte dítě na různorodý podklad (měkké a hrubé deky, koberce, čalounění);
 • přikrývejte ho rozdílně těžkými dekami;
 • dotýkejte se ho různými způsoby (hlazení, tření, lechtání, štípání, tisknutí);
 • nechejte dítě dotýkat se všeho, i vás;
 • spojte pohyb se slovem a zpěvem;
 • nechte dítě ve vaně cákat, koupejte se s dítětem;
 • nechte dítě vše prozkoumat ústy...

Vizuální stimulace

 • ukazujte dítěti předměty na vzdálenost 20-30 cm (nejatraktivnější jsou pro děti červené a žluté předměty, ideálně v pohybu, nebo černobílé kombinace; doprovod zvuky zvyšuje pozornost);
 • ukazujte dítěti věci, než mu je podáte;
 • ukazujte dítěti okolí, přírodu, berte ho často ven;
 • ve společnosti dítěti umožněte výhled na okolí;
 • na postýlku připevněte pestrobarevné předměty, pohyblivé hračky, zvonečky...

Auditivní stimulace

 • zpívejte, vykládejte si, tančete;
 • pěstujte rytmus;
 • mluvte střídavě vysokým a hlubokým hlasem, šeptejte, pískejte, syčte, foukejte;
 • vyslovujte s dobrou artikulací;
 • vyslovujte různou rychlostí a rytmikou;
 • často se usmívejte, smějte se, chichotejte...

Zdroj: Siegfried M. Pueschel - Downův syndrom pro lepší budoucnost, Metodická příručka pro rodiče. Praha, Tech-Market, 1998, ISBN: 80-86114-15-5.

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ