obr4share

Noví rodiče

Down Syndrom

Play Wisely

Noví rodiče

 

Play Wisely® neboli MOUDRÉ HRANÍ je v ČR ojedinělý program pro rozvoj mozkové kapacity a pohybové obratnosti dětí od  narození do 5 ti let. Play Wisely® využívá nejnovější vědecké poznatky  o vývoji dítěte a dětského mozku. Metoda orientace ve směrech® a Play Wisely® výukové karty pomáhají nastartovat, zaktivovat a propojit mozkové buňky dětí a podpořit celistvý rozvoj v prvních letech života. Play Wisely® rozšiřuje smyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociální potenciál dítěte. Dále u dětí rozvíjí zejména jazykové dovednosti - řeč, hlas a sluch, schopnosti spojené s učením se - pozornost, poznávání a paměť. Metoda Play Wisely® se zaměřuje také na rozvoj pohybových dovedností - koordinaci pohybů, hrubou a jemnou motoriku, orientaci v prostoru, rovnováhu, vizuomotoriku a to vše v souladu s psychomotorickým vývojem dítěte.

 

Play Wisely® pomáhá prohloubit vztah mezi rodičem a  dítětem, přináší nápady pro rodiče, jak pracovat s dětmi doma a  díky svému individuálnímu přístupu (2-4 děti ve skupince, případně individuální lekce) je vhodná i pro děti s handicapem např. (hyperaktivita, downsyndrom, autistmus...).


Více informací o programu a seznam center najdete na stránkách www.playwiselypraha.cz. nebo www.playwisely.cz. Rodičům dětí s  downovým syndromem v těchto centrech nabízejí 10% slevu na všechny typy lekcí.

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ