obr4share

Sociálně-právní poradna

Down Syndrom

Co a jak od 1. 1. 2012

od 1. 1. 2012 máme možnost žádat o posouzení zdravotního stavu pro

 • Příspěvek na péči (PnP)
 • průkaz TP, ZTP, ZTP/P
 • dávku na mobilitu
 • příspěvek na zvláštní pomůcku (auto a další)

 

Byly zrušeny všechny ostatní dávky, které jsme znali ( "na benzín" a další).

Posouzení zdravotního stavu proběhne jen jednou, podle přílohy č. 1 - vyhlášky 505/2006 Sb. a podle jeho výsledku vám bude přiznána dávka, o kterou jste žádali. Pokud žádnou podporu pro své dítě dosud nemáte, doporučuji žádat o PnP, průkaz a mobilitu současně, pokud už byl dítěti 1 rok. O příspěvek na auto musí být dítěti 3 roky.

Každá z dávek má - krom posouzení zdravotního stavu, nebo spíše závislosti na péči - další podmínky pro její přiznání.

PnP má pro rodiče nejmladších dětí některá úskalí ve vztahu k rodičovskému příspěvku. Až do loňska platilo, že jste za určitých podmínek mohli čerpat "rodičák" až do 7 let věku dítěte, a pokud byl současně PnP, rodičák se o tuto částku krátil. Pozor, 2012 se musíte rozhodnout, jestli budete čerpat "rodičák", nebo PnP. Souběh již nelze a i pro vás platí čerpání rodičáku stejně jako pro ostatní - délka, výše atd. Pokud zůstanete doma po skončení "rodičáku" na PnP, jste dál "státní pojištěnec", tedy nemusíte si platit zdravotní pojištění, ale nezapoměňte to nahlásit na svou zdravotní pojišťovnu.

Posuzování závislosti na péči je vždy posuzováno vzhledem ke zdravotnímu stavu - tedy je-li péče náročnější z důvodu nějaké diagnozy, takže z toho jasně vyplývá, že předškolní děti jsou zcela závislé na péči svého okolí z důvodu věku a jen o málo víc z důvodu diagnozy. Doporučuji vám pročíst si ve vyhlášce posuzované body a opravdu se zamyslet nad body, které děti nezvládnou, jestli je to způsobeno jejich diagnozou nebo jejich věkem. Podle toho se potom můžete rozhodnout jestli vám martirium posuzování a případných komisí stojí za nejistý výsledek. Jak děti porostou, budou se body, které nezvládnou, z důvodu jejich postižení množit.

Vždy je třeba mít na paměti, že se posuzuje "zda je fyzická osoba schopna rozpoznat, provést a zkontrolovat správnost zvládnutí základní životní potřeby". U našich dětí je a bude tato schopnost vždy omezena a to je třeba v každé zprávě a posudku zdůraznit. I když se vaše dítě umí obléct, rozeznat kalhoty od trička, nebude asi schopné posoudit třeba vhodnost oblečení na různé příležitosti atd.

Nově se posuzuje jen 10 oblastí závislosti na péči:

 1. mobilita
 2. orientace
 3. komunikace
 4. stravování
 5. oblékání a obouvání
 6. tělesná hygiena
 7. výkon fyziologické potřeby
 8. péče o zdraví
 9. osobní aktivity
 10. péče o domácnost

Poslední bod se hodnotí až od 18 let.

 

do 18 let:
PnP I.stupeň - lehká závislost = 3 body = 3 000,- Kč
PnP II.stupeň - středně těžká závislost = 4 - 5 bodů = 6 000,- Kč
PnP III. stupeň - těžká závislost = 6 - 7 bodů = 9 000,- Kč
PnP IV. stupeň - úplná závislost = 8 - 9 bodů = 12 000,- Kč

 

dospělí nad 18 let:
PnP I.stupeň - lehká závislost = 3 - 4 body = 800,- Kč
PnP II.stupeň - středně těžká závislost = 5 - 6 bodů = 4 000,- Kč
PnP III. stupeň - těžká závislost = 7 - 8 bodů = 8 000,- Kč
PnP IV. stupeň - úplná závislost = 9 - 10 bodů = 12 000,- Kč

 

Dávka na mobilitu = 400,- Kč
osoba není schopna zvládat potřeby v oblasti mobility nebo orientace a opakovaně se v kaledndářním měsíci dopravuje a nejsou jí poskytovány pobytové služby.

 

Příspěvek na zvláštní pomůcku (auto)
osoba má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci.

 

výše se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, k příjmu osob a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům, max 200 000,- Kč

- průkaz TP, ZTP, ZTP/P
TP = PnP I.stupeň - lehká závislost
ZTP = PnP II.stupeň - středně těžká závislost
ZTP/P = PnP III. stupeň - těžká závislost a PnP IV. stupeň - úplná závislost

Pokud má dítě ZTP/P, uplatníte na ně dvojnásobný odpočet na dani tedy získáte měsíčně ještě 1117,- Kč slevu na dani.

 

Z toho si můžete snadno spočítat, že stát nás za náš zodpovědný přístup k rodičovství, kdy jsme děti nesvěřili státu, ale vychováváme je sami, "odmění"

3 000 + 400 + 1117 = 4 517,- Kč
6 000 + 400 + 1117 = 7 517,- Kč
9 000 + 400 + 2234 = 11 634,- Kč
12 000 + 400 + 2234 = 14 634,- Kč

a nebo u dospělých dětí, které budou mít invalidní důchod kolem 9 000,- Kč, o které se budeme starat dál, dokud sami nebudeme potřebovat péči,

800 + 400 = 1 200,- Kč
4 000 + 400 = 4 400,- Kč
8 000 + 400 = 8 400,- Kč
12 000 + 400 = 12 400,- Kč

Víte kolik hodin sociálních služeb pokryjete z PnP? Nejčastěji čerpáme osobní asitenci (100,- Kč/hod), když musíme být někde jinde než s dítětem...

3 000/100 = 30 hodin, tj. v pracovní dny 30/20 = 1,5 hodiny denně
6 000/100 = 60 hodin, tj. v pracovní dny 60/20 = 3 hodiny denně
9 000/100 = 90 hodin, tj. v pracovní dny 90/20 = 4,5 hodiny denně
12 000/100 = 120 hodin, tj. v pracovní dny 120/20 = 6 hodiny denně

800/100 = 8 hodin, tj. v pracovní dny 8/20 = 0,4 hodiny denně
4 000/100 = 40 hodin, tj. v pracovní dny 40/20 = 2 hodiny denně
8 000/100 = 80 hodin, tj. v pracovní dny 80/20 = 4 hodiny denně
12 000/100 = 120 hodin, tj. v pracovní dny 120/20 = 6 hodiny denně

K tomu snad není třeba žádný komentář....

PnP má sloužit k nákupu sociálních služeb, aby rodiče mohli sloučit svou rodičovskou a pracovní roli!!!

Přeji všem, kteří se o to snaží, chápavé zaměstnavatele, pevné nervy a smysl pro humor.

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ