obr4share

Sociálně-právní poradna

Down Syndrom

Karta sociálních systémů (sKarta)

Už za necelý měsíc začnou úřady práce lidem pobírajícím sociální dávky postupně vydávat Kartu sociálních systémů (sKartu). Na úřady práce začnou být distribuovány od konce června letošního roku, od července pak budou vydávány klientům. Každý příjemce karty bude písemně vyrozuměn o tom, že je jeho karta na úřadu připravena. Nejprve tedy držitel karty obdrží od příslušného úřadu práce dopis s výzvou k vyzvednutí sKarty. Při převzetí dostane klient příručku s návodem, jak lze kartu používat, informaci o podmínkách použití a také sazebník plateb.

 

K tématu rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí.

 

Monika Melzerová

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ