obr4share

Redakce, informace

Down Syndrom

Časopis Společnosti rodičů a dětí přátel dětí s Downovým syndromem Plus 21 (ISSN: 1213-1466, MK ČR: E 10553) vychází od roku 2000 a dnes má náklad 1000 ks. Slouží k výměně informací a zkušeností rodin dětí s Downovým syndromem. Navazuje na dřívější Zpravodaj Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, který začal vycházet v roce 1996. V barevné úpravě se objevil roku 2006. Ve schránce jej najdete třikrát ročně. 

 

Redakce, informace

Redakční rada

 

Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Mgr. Lenka Hečková

Mgr. Naďa Kafková

Ing. Lenka Kratochvílová

Ing. Monika Melzerová

Isidro Moyano

Mgr. Miloslava Stará

Mgr. Lenka Tottová

Mgr. Jitka Vrbková

Kontakt na redakci a uzávěrka jednotlivých čísel v roce 2017

Uzávěrka čísla 1/2017 je 29. března 2017.
Uzávěrka čísla 2/2017 je 18. srpna 2017.
Uzávěrka čísla 3/2017 je 10. listopadu 2017.

Editorka časopisu

PharmDr. Anna Kopecká, CSc., a.l.kopecka@gmail.com

Redakce 

Radka Kliśová

Jana Macháčková

Stálí spolupracovníci

Jana Jarošová, Ovečka o.p.s.
Mgr. Lenka MikuláštíkováMarta Klementová, Úsměvy o.s.
Ing. Karla TruskováJitka Vrbková, Klub nejmenších Brno

Konzultanti

Olga Strusková, režisérka

Cora Halder, DS InfoCenter, Německo

Tomáš Hečko, PR Manager

 

Evidence předplatitelů a správa databází

Lenka Tottová
Ing. Otakar Melzer

 

Grafické zpracování

Jan Ištvánek

 

Tisk

TOMOS, a.s., Ohradní 59, Praha 4

 

Distribuce

Pošta PostServis Praha

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ