obr4share

Redakce, informace

Down Syndrom

Časopis Společnosti rodičů a dětí přátel dětí s Downovým syndromem Plus 21 (ISSN: 1213-1466, MK ČR: E 10553) vychází od roku 2000 a dnes má náklad 1000 ks. Slouží k výměně informací a zkušeností rodin dětí s Downovým syndromem. Navazuje na dřívější Zpravodaj Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, který začal vycházet v roce 1996. V barevné úpravě se objevil roku 2006. Ve schránce jej najdete třikrát ročně. 

UPOZORNĚNÍ:

Pokud Vám byl poštou doručen chybný výtisk (např. zpřeházení stran), máte právo zažádat o nový, který Vám bude neprodlenně a bezplatně doručen. V případě, že nedostanete poštou výtisk do tří týdnu od datumu vydání, máte rovněž právo získat nový výtisk.

 

Redakce, informace

Redakční rada

 

Dagmar Dzúrová, Lenka Hečková, Naďa Kafková, Krzysztof Kliś, Lenka Kratochvílová, Olga Měkotová, Monika Melzerová, Isidro Moyano, Miloslava Stará, Karla Trusková, Jitka Vrbková

 

Kontakt na redakci a uzávěrka  čísel v roce 2019

Deadline čísla 1/2019: 24. března 2019 

 

Editorka časopisu: Anna Kopecká

Aadresa pro zasílání příspěvků do časopisu:  a.l.kopecka@gmail.com

 

Redakce 

Radka Kliśová

Jana Macháčková

Konzultanti

Olga Strusková, režisérka

Cora Halder, DS InfoCenter, Německo

Tomáš Hečko, PR Manager

Evidence předplatitelů a správa databází

Bc. Kristýna Kratochvílová
Ing. Otakar Melzer
 

Grafické zpracování

SIGIT s.r.o. 

Tisk

TOMOS, a.s., Ohradní 59, Praha 4

Distribuce

Pošta PostServis Praha

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ