obr4share

Členství

Down Syndrom

Jak se stát členem

 

Členy Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z. s. se mohou stát rodiče dětí s Downovým syndromem a dále každá fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a dosáhla 18 let svého věku a souhlasí se stanovami sdružení.

 

Základní roční členský příspěvek ("pasivní člen Spolku") je 250,-Kč a opravňuje k odběru  časopisu Plus 21. Rozšířený členský příspěvek ("aktivní člen Spolku") ve výši 500,- Kč opravňuje k přednostnímu zařazení rodiny na terapie, rekondiční pobyty a k účasti na celostátních setkáních s odborným programem a  dalších akcích organizovaných Společností, a to za dotované ceny. Součástí rozšířeného členství je také předplatné časopisu Plus 21 (vychází třikrát ročně).

 

V případě, že se chcete stát členy Společnosti, kontaktujte nás prosím na e-mailu downsyndrom@centrum.cz. Do předmětu mailu prosím uveďte „členství ve Společnosti".

 

Členské příspěvky prosím hraďte bankovním převodem na účet číslo 110276091/0300.

 

Noví členové platí příspěvek zároveň s odevzdáním (odesláním) přihlášky. Stálé členy prosíme, aby zaplatili své členské příspěvky nejpozději vždy do 31.3. aktuálního roku. Děkujeme!

Členství

Malá část dětí a rodin sdružených ve Společnosti na setkání v červnu 2012 v Průhonicích.

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ