obr4share

Inkluze

5. Leden 2019

Zmizík bez zmizíku

2. Květen 2018

Spolek Rodiče za inkluzi

6. Listopad 2017

Když se řekne inkluze
12345

Inkluze

Down Syndrom

Rodičovská fóra v projektu Kolaboratorium

Společnost DownSyndrom CZ se ve spolupráci s Rytmus - od klienta k občanovi, o. p. s. podílí na projektu Kolaboratorium.


Kolaboratorium je místem, kde se spolupracuje nebo kde vzniká něco společného. Posláním projektu Kolaboratorium financovanému z Operačního  programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je přispět ke zlepšení situace v začleňování žáků se zdravotním/zejména mentálním postižením do běžných škol u nás.


Projekt má tři hlavní cílové skupiny: 

  • žáky se zdravotním/mentálním postižením,
  • pedagogické pracovníky a
  • rodiče dětí/žáků s postižením.

V projektu jsou využity osvědčené i inovativní metody s důrazem na posílení kompetencí pedagogických pracovníků a zvýšení povědomí veřejnosti o inkluzi. Konkrétní cíle se promítají do pěti klíčových aktivit projektu:

  • Tranzitní program - tým poradců a asistentů bude spolupracovat se čtyřmi školami a podpoří 40 studentů s postižením při vstupu do světa práce. Cílem je přinést a šířit příklady dobré praxe.
  • Rodičovská fóra - tým deseti regionálních koordinátorů bude mít na starosti organizaci setkání a těsnější propojení rodičů dětí s postižením v celé České republice. Pro rodiče bude připraven: výcvik v argumentaci a case konference s účastí odborníků z dané oblasti. Cílem je zlepšit spolupráci mezi školou a rodiči.
  • Aktivity na podporu žáků se zdravotním postižením v běžných školách - aplikace inovativních metod (kruh podpory, profil na jednu stránku, prožitkové dílny) přímé podpory sociální stránky inkluze ve školách.
  • Zahraniční stáže „pro inspiraci se závazkem" - podpora pedagogických pracovníků v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a nabídka stáží v zahraničních školách (Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo a Itálie). Po každé stáži všichni účastníci stručně sepíší, co zažili a co by rádi aplikovali v našem prostředí.
  • Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání - podstatou této aktivity bude uspořádání dvou akcí Letní škola, která umožní sdílet dobrou praxi, osvojit nové metody práce a Týden pro inkluzi, kterým se Rytmus snaží dlouhodobě podporovat a šířit myšlenky inkluzivního vzdělávání. 

Rodičovská fóra v projektu Kolaboratorium Problematika výchovy a vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami představuje řadu výzev nejen pro pedagogické instituce, ale především pro rodiče těchto dětí. Cílem současných změn v legislativě a v zavádění principů inkluzivního vzdělávání do současné výuky je umožnit co nejlépe rozvinout potenciál dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. K dosažení tohoto cíle je nezbytná spolupráce a synergické působení všech zainteresovaných stran, včetně rodičů. Zároveň ale míra podpory, dostupná rodičům dětí se specifickými vzdělávacími potřebami je značně různorodá. Ačkoliv pedagogické i vzdělávací služby by měly kompetence a postavení rodičů posilovat a podporovat, tak často se tak neděje. Jedním z nástrojů pro podporu rodičů jsou svépomocné skupiny nebo? rodičovská fóra.

 

Cílem rodičovských fór v projektu Kolaboratorium je posílení a podpora rodičů především při řešení problematiky inkluzívního vzdělávání. Rodičovské fórum může plnit funkce vzdělávací - poskytnout rodičům potřebné informace ohledně řešení problémů s a vzděláváním dětí, ale hlavní funkcí rodičovského fóra je nabídnout rodičům příležitost pro setkávání s dalšími rodiči. Při setkávání často zjistí, že ostatní rodiče řeší podobné problémy. Mohou se poučit ze způsobu, jak problémy řešili ostatní a také mohou přispět svou zkušeností s řešením daného problému. Kromě samotného sdílení zkušeností mohou rodiče také hledat společné cesty pro řešení svých problémů, koordinovat se navzájem a společně iniciovat změny, vyjednávat s dalšími institucemi a takto efektivně participovat na vzdělávacím procesu svých dětí. 

 

Realizátorem projektu je Rytmus - od klienta k občanovi, o. p. s. a partnerem projektu je rodičovská organizace Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem s celorepublikovou působností a řadou aktivních členů.

 

Koordinátorem projektu je Mgr. Marek Baloun (marek.baloun@rytmus.org).

Informace o projektu Kolaboratorium (PDF)

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ