obr4share

Inkluze

30. Červen 2017

Blog NÚV pro vzdělávání
12345

Inkluze

Down Syndrom

Dotazník NRZP ČR k inkluzivnímu vzdělávání

Vážení přátelé, milí rodiče,


obracíme se na Vás, a to opakovaně, s prosbou o vyplnění dotazníku. Od 1. 9. 2016 platí novela školského zákona, která určitým způsobem mění podmínky vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Protože již uplynul určitý čas, rádi bychom od Vás zjistili, zda ve vzdělávání Vašeho dítěte zaznamenáváte nějaké změny. Prosíme Vás o zodpovězení několika následujících otázek. Národní rada osob se zdravotním postižením bude informovat přímo paní ministryni Kateřinu Valachovou o faktech, které vyplynou z Vašich odpovědí a zhodnocení. Dotazník jsme připravili ve spolupráci s týmem prof. Jana Michalíka z Univerzity Palackého v Olomouci. Souhrnnou zprávu z šetření uveřejníme na našich webových stránkách www.nrzp.cz. Prosíme Vás o vyplnění dotazníků nejpozději do 2. června 2017, abychom mohli udělat vyhodnocení a předložit jej paní ministryni. Prosíme o rozeslání dotazníku dalším přátelům, kteří mají dítě se zdravotním postižením. Toto šetření bude významné z hlediska dalších úprav společného vzdělávání.

 

Vážení přátelé, milí rodiče, požádali jsme Vás již jednou o vyplnění uvedeného dotazníku, ale bohužel přišlo málo odpovědí, které nejdou věrohodně a odborně zpracovat. Proto Vás prosím, abyste nám vyšli vstříc a věnovali dotazníku svou pozornost. Výsledky nám pomůžou při vyjednávání s MŠMT v rámci společného studia.

 

Odkaz na dotazník:  http://www.nrzp.cz/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=dot_vzdelavani_2017

 

Děkujeme za Váš čas a spolupráci!

Přeji Vám všechno dobré.


Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ