obr4share

Down Syndrom 

Aktuality

Výměna průkazů OZP bez znovuposouzení a další změny MPSV pro rok 2015

Nový rok přinese v oblasti sociálních věcí hned několik změn. Jedna z těch pozitivních se týká průkazů TP, ZTP a ZTP/P, jejichž oprávnění držitelé si je budou moci vyměnit bez zbytečných administrativních průtahů a nového správního řízení, které by znovu a opakovaně posuzovalo jejich zdravotní stav pro opětovné vydání průkazu již jednou přiznaného. Držitelé průkazů s delší dobou platnosti tedy nemusí do konce roku 2015 absolvovat nové, nadbytečné a administrativně náročné posouzení zdravotního...