obr4share

Aktuality

Předchozí1234567...21Další

Aktuality

Down Syndrom

Kandidáti do Výboru a Revizní komise pro období 2020 - 2022

Milí rodiče, milí přátelé, 

 

listinu kandidátů do volených orgánů spolku DownSyndrom CZ si můžete stáhnout níže v přiloženém pdf souboru. Kandidáti jsou řazeni v pořadí, jak nám byly doručeny jejich kandidatury. 

 

K tomu dodáváme následující upozornění, které jsme Vám již dnes rozeslali také adresně e-mailem:

"Vážení členové, rodiče a přátelé,

na základě upozornění několika našich členů na chybu v rozeslaném Jednacím a volebním řádu v odstavci II. bodu 6c) a mnoha Vašich žádostí moci hlasovat prostřednictvím plné moci, jsme nechali návrh Jednacího a volebního řádu prostudovat právníkem. Bylo nám doporučeno umožnit hlasování na členské schůzi (a tedy se ji i účastnit) v zastoupení na základě plné moci. Jednací a volební řád, jehož návrh jste obdrželi, by totiž byl v rozporu s obecnými pravidly Občanského zákoníku a i se Stanovami naší společnosti. V sobotu na členské schůzi proto navrhneme při schvalování Jednacího a volebního řádu vypuštění závorky v odstavci II. bodu 6c) a hlasování pomocí plné moci tím umožníme. Pokud se tedy někdo z vás nemůže členské schůze osobně zúčastnit, nechť využije přiloženou plnou moc zaslanou v příloze toho oznámení a originál (vlastnoručně podepsaný - není nutné úřední ověření podpisu) této plné moci jakkoliv doručí do Společnosti DownSyndrom DS, Vybíralova 969/2 do začátku hlasování dne 23. 11. 2019 do 10:30 hodin. Zároveň je nutné, aby i takto hlasující člen (na základě plné moci) byl členem Aktivním, to znamená, že bude mít prokazatelně do 22. 11. 2019 zaplaceny příspěvky ve výši 500,- Kč (budou připsány na účet Společnosti DownSyndrom, č.ú. 110276091/0300).

Zároveň upozorňujeme, že z důvodu velkého množství zaregistrovaných účastníků nebude možné platit příspěvky v den voleb na místě.

Za vzniklou chybu a případné problémy s ní spojené se moc omlouváme."

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast na sobotní členské schůzi i na spolupráci v následujícím období.

 

Výbor spolku DownSyndrom CZ

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ