obr4share

Aktuality

Předchozí1234567...21Další

Aktuality

Down Syndrom

Setkání skupin Našich maličkých, Předškoláků a Školáků 25. května 2019

Milí rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi,

 

srdečně Vás zveme na setkání skupin Naše maličké, Předškoláci a Školáci Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se uskuteční v sobotu 25. května 2019. POZOR!!, tentokrát se setkání ale uskuteční na Černém mostě v sídle Společnosti a ve vedlejší budově MŠ Jahoda na adrese Vybíralova 969/2, Praha 14 - Černý most. Přijíždět můžete již v 9 hodin, a kdo vydrží, může s námi zůstat do 14:30 hodin.

Časový harmonogram
9:00

PŘÍJEZD

 

9:15 - 10:00

Láska v rukách

→nejmladší účastníci

 

9:15 - 10:00

Muzikoterapie

→batolata

→cca 1-3 roky

 

10:00 - 10:45

Muzikoterapie

→předškoláci

→cca 3-5 let

 

11:00 - 11:45

Muzikoterapie

→školáci

nad 5 let

 

11:00 - 13:00

Přednáška Mgr. Hany Čechové

→rodiče

 

12:30 - 13:30

Skupinová matematika

→ předškoláci a školáci

 

14:30

KONEC

Během dne budou probíhat INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE (viz níže)

(zájemci ať se hlásí v emailu s potvrzením účasti)

POZOR!! TENTOKRÁT NEBUDE PROBÍHAT TERAPIE LOGOPEDIE!

Program:

1.    Společné terapie pro děti:

 

Láska v rukách - pro kojence


Společná setkání „Láska v rukách" nabízejí podpůrný program, který je určen nejmenším dětem od narození a jejich rodičům. Rodiče se zde naučí jednoduchou sestavu jemných dotekových masáží, které se nejvíce podobají hlazení. Jde o stimulaci svalů a smyslů, která posiluje citový vztah rodičů a dětí, a to již od kojeneckého věku, podporuje oční kontakt mezi rodičem a dítětem, má vliv na rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj dítěte.

Tato setkání dětí, rodičů a lektorů trvají přibližně jednu hodinu a jejich součástí jsou i rytmická cvičení, básničky, písničky a nápady, jak ještě podpořit rozvoj dětí v raném věku. V neposlední řadě je to prostor, kde můžete sdílet své zkušenosti spolu s ostatními rodiči, případně konzultovat vše, co vám život s dítětem s jedním chromozomem navíc přináší.

Program setkání nejmenších dětí „Láska v rukách" je proto možností, jak se svým dítětem navázat intenzivní vztah, jak přispět citlivě k jeho celkovému rozvoji, ale také příležitostí k příjemnému setkání s ostatními rodiči.

(Kristinka Bejšáková)

 

Muzikoterapie pro batolata, předškoláky a školáky

Zveme Vás na Hudební hrátky s medvídkem, které jsou určeny malým dětem a jejich rodičům (prarodičům, starším sourozencům). Tato aktivita je pro děti velmi podnětná a přínosná a vychází ze spojení hudební výchovy s výchovou pohybovou. Obsahem Hudebních hrátek jsou jednoduché písně, hudebně-pohybové a rytmické hry, hra na rytmické hudební nástroje. Děti tak získávají své první zkušenosti s hudbou, zažívají pocity radosti a tvořivosti. Aktivně se můžou zapojit i mladší sourozenci!

 (Jarmila Jermářová)

 

Hravá matematika pro školáky

Setkávání, při kterém se rozhodně nenudíme. Hravá matematika probouzí u dětí zájem o matematiku díky hře a kooperaci s vrstevníky. Společnými aktivitami rozvíjíme prostorovou orientaci, logické uvažování, předmatematické i matematické dovednosti dětí. Kladný přístup a motivaci považujeme za fungující přístup k učení. Nenásilnou formou budujeme v dětech zdravé sebevědomí, vztah k číslům i počítání, které nemusí být jen jedním velkým strašákem. DĚTI SE UČÍ SPOLEČNĚ A NAVZÁJEM. (maximální počet dětí ve skupině - 6)

(Denisa Benešová)

 

2.    Individuální terapie pro děti:

 

Matematika krok za krokem podle Netty Engels a rozvoj kognitivních funkcí - pro předškoláky a školáky


Radost z poznávání je přirozeností člověka, ale mnohdy je potřeba ji probudit. Individuální terapie Matematika krok za krokem podle Netty Engels a rozvoj kognitivních funkcí je určena pro malé školáčky a předškoláčky od 4 let. Předpokladem pro úspěšné vytvoření matematických představ jsou dostatečně rozvinuté kognitivní funkce (zejména paměť, pozornost, koncentrace, řeč). Podporujeme pozitivní vztah dětí k poznávání světa kolem a snahu objevovat, zkoušet a učit se z vlastních chyb. Matematika krok za krokem využívá principy samostatnosti, přesnosti, přehlednosti a opakování, které dětem pomohou otevřít dveře do světa čísel.

(Denisa Benešová)

 

3.    Přednáška pro rodiče:

Psychomotorický vývoj dětí s Downovým syndromem

    - psychomotorický vývoj dítěte dle Vojty

    - specifika vývoje u dětí s DS

    - indikace k terapii Vojtovou metodou

    - podpora motorického vývoje - hrubá motorika, jemná motorika, obuv, sporty

    - diskuse

 (Mgr. Hana Čechová)

 

Další důležité informace - nepřehlédněte!

1)    Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti i neúčasti nejpozději do 23. 5. 2019 na e-mail marie.klis@seznam.cz ! (tel. číslo 723 570 654)

2)    Účastnický poplatek pro členy Společnosti činí 50 Kč za setkání.

3)    Protože setkání probíhá od 9 do 14:30 hodin, připomínáme, že jakékoliv dobroty, ať už sladkého nebo slaného charakteru, jsou vítány!☺

4)    Pokud byste snad již nechtěli být dále o aktivitách informováni, prosím, požádejte o vyřazení z evidence skupinek. Děkujeme.

 

Moc se na Vás a Vaše dětičky těšíme a doufáme, že dorazíte v hojném počtu!

Za tým organizátorů:

rodina Kliśova

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ