obr4share

Aktuality

Předchozí12345678...21Další

Aktuality

Down Syndrom

Vánoční setkání Našich maličkých, Předškoláčků a Školáčků 8.12.2018

Milí rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi,

srdečně Vás zveme na setkání skupin Naše maličké, Předškoláčci a Školáčci Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se uskuteční v sobotu 8. prosince 2018 v Mateřské škole speciální Štíbrova v Praze 8 Kobylisích (Štíbrova 1691/20).
Přijíždět můžete již v 9 hodin, a kdo vydrží, může s námi zůstat do 15:00 hodin.


Protože se jedná o poslední setkání před Vánoci, uděláme si ho také formou besídky: Společně ozdobíme stromek, proto prosíme, přineste s sebou jakékoliv ozdoby - slaměné, papírové, dřevěné - či cokoliv jiného, co symbolizuje Vánoce.
Zazpíváme si koledy společně s Jarmilou Jermářovou.
A když už budeme mít stromek, bude hezké, když si děti něco pod tím stromkem najdou. Když každá rodina přinese nějaký malý, hezky zabalený dáreček (opravdu maličkosti, i vlastnoručně vyrobené dárky), budeme mít strom plný dárků a překvapení!
A abychom podpořili vánoční náladu, je vítané také vánoční cukroví nebo jiná, pro vás tradiční, vánoční jídla.:)

 

Časový harmonogram

9:00
PŘÍJEZD

9:15 - 10:00
Láska v rukách
→nejmladší účastníci

9:15-10:00
Muzikoterapie
→batolata
→cca 1-3 roky

10:00 - 10:45
Muzikoterapie
→předškoláci
→cca 3-5 let

11:00 - 11:45
Muzikoterapie
→školáci
→nad 5 let

10:00 - 12:00
! Představení, ukázka a prodej hraček !
→rodiče
→možnost zakoupit na místě

12:00 - 12:45
Setkání u stromečku, dárečky

12:45 - 13:00
Loutkové divadýlko
→ „O plamínku v nás"

13:30 - 14:30
Skupinová matematika
→ předškoláci a školáci

15:00
KONEC

Během dne budou - v omezeném počtu - probíhat INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE (viz níže)
(zájemci ať se hlásí v emailu s potvrzením účasti)

Program

1. Skupinové terapie pro děti:

Láska v rukách - pro kojence
Společná setkání „Láska v rukách" nabízejí podpůrný program, který je určen nejmenším dětem od narození a jejich rodičům. Rodiče se zde naučí jednoduchou sestavu jemných dotekových masáží, které se nejvíce podobají hlazení. Jde o stimulaci svalů a smyslů, která posiluje citový vztah rodičů a dětí, a to již od kojeneckého věku, podporuje oční kontakt mezi rodičem a dítětem, má vliv na rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj dítěte.
Tato setkání dětí, rodičů a lektorů trvají přibližně jednu hodinu a jejich součástí jsou i rytmická cvičení, básničky, písničky a nápady, jak ještě podpořit rozvoj dětí v raném věku. V neposlední řadě je to prostor, kde můžete sdílet své zkušenosti spolu s ostatními rodiči, případně konzultovat vše, co vám život s dítětem s jedním chromozomem navíc přináší.
Program setkání nejmenších dětí „Láska v rukách" je proto možností, jak se svým dítětem navázat intenzivní vztah, jak přispět citlivě k jeho celkovému rozvoji, ale také příležitostí k příjemnému setkání s ostatními rodiči.

(Kristinka Bejšáková)

 

Muzikoterapie pro batolata, předškoláky a školáky
Zveme Vás na Hudební hrátky s medvídkem, které jsou určeny malým dětem a jejich rodičům (prarodičům, starším sourozencům). Tato aktivita je pro děti velmi podnětná a přínosná a vychází ze spojení hudební výchovy s výchovou pohybovou. Obsahem Hudebních hrátek jsou jednoduché písně, hudebně-pohybové a rytmické hry, hra na rytmické hudební nástroje. Děti tak získávají své první zkušenosti s hudbou, zažívají pocity radosti a tvořivosti. Aktivně se můžou zapojit i mladší sourozenci!
(Jarmila Jermářová)

 

Hravá matematika pro školáky
Setkávání, při kterém se rozhodně nenudíme. Hravá matematika probouzí u dětí zájem o matematiku díky hře a kooperaci s vrstevníky. Společnými aktivitami rozvíjíme prostorovou orientaci, logické uvažování, předmatematické i matematické dovednosti dětí. Kladný přístup a motivaci považujeme za fungující přístup k učení. Nenásilnou formou budujeme v dětech zdravé sebevědomí, vztah k číslům i počítání, které nemusí být jen jedním velkým strašákem. DĚTI SE UČÍ SPOLEČNĚ A NAVZÁJEM. (maximální počet dětí ve skupině - 6)
(Denisa Benešová)

2. Individuální terapie pro děti:

Matematika krok za krokem podle Netty Engels a rozvoj kognitivních funkcí - pro předškoláky a školáky
Radost z poznávání je přirozeností člověka, ale mnohdy je potřeba ji probudit. Individuální terapie Matematika krok za krokem podle Netty Engels a rozvoj kognitivních funkcí je určena pro malé školáčky a předškoláčky od 4 let. Předpokladem pro úspěšné vytvoření matematických představ jsou dostatečně rozvinuté kognitivní funkce (zejména paměť, pozornost, koncentrace, řeč). Podporujeme pozitivní vztah dětí k poznávání světa kolem a snahu objevovat, zkoušet a učit se z vlastních chyb. Matematika krok za krokem využívá principy samostatnosti, přesnosti, přehlednosti a opakování, které dětem pomohou otevřít dveře do světa čísel. (Denisa Benešová)


Logopedie - pro batolata a předškoláky

Význam řeči je pro člověka zcela zásadní, protože řeč je spojena s psychickými procesy probíhajícími celým naším vědomím a je formou našich myšlenkových pochodů. Řeč je pro nás nedílnou součástí veškerého společenského života. S její pomocí se dorozumíváme a používáme k získávání a předávání informací. Bohužel děti s trisomií 21 mají často velký hendikep v této oblasti, ale tento hendikep lze zmírnit nebo dokonce zcela odstranit. Což ale vyžaduje úsilí nás rodičů a pomoc odborníků.
(Lenka Němečková)

3. Pro rodiče:

Nabídka hraček
V našem obchůdku máme pouze dřevěné hračky převážně české výroby, které jsou určeny hlavně pro děti předškolního věku. Kromě kamenné prodejny (Ořechová 5, Praha 8) lze hračky zakoupit i v e-shopu: drevenehracky-inna.cz. Hračky úspěšně prodáváme již 16 let, máme bohaté zkušenosti a ochotně poradíme při výběru.
Různé stavebnice, puzzle, kostky, domina, zatloukačky, magnetická divadla, kuličkové dráhy, mozaiky, konstrukční stavebnice, kubusy, vkládačky, balanční hračky, počítadla a řada dalších pomáhají dětem rozvíjet motoriku, řečové schopnosti, zrakově pohybovou koordinaci, představivost a logické myšlení, rozlišení barev a tvarů atd.
(Věra Malá)

4. Společně:

Divadýlko „O plamínku v nás"
Pohádka pro nejmenší děti asi 4-10 let. Děj je sice jednoduchý, ale krásný. Pomáhá rozvíjet empatii a cit k druhým.
Kdybyste se chtěli dozvědět více, informace o Kouzlu zapadákova najdete na webových stránkách zde.
(Hanka Bláhová, maminka Johanky)

 

Další důležité informace - nepřehlédněte!

1) Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti i neúčasti nejpozději do 6. 12. 2018 na e-mail marie.klis@seznam.cz! (tel. číslo 723 570 654)
2) Účastnický poplatek pro členy Společnosti činí 50 Kč za setkání.
3) Protože setkání probíhá od 9 do 15:00 hodin, připomínáme, že jakékoliv dobroty, ať už sladkého nebo slaného charakteru, jsou vítány!☺
4) Pokud byste snad již nechtěli být dále o aktivitách informováni, prosím, požádejte o vyřazení z evidence skupinek. Děkujeme.

Moc se na Vás a Vaše dětičky těšíme a doufáme, že dorazíte v hojném počtu!

 

Za tým organizátorů:
Miluška Stará
rodina Kliśova

 

 

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ