obr4share

Aktuality

Předchozí12345678...21Další

Aktuality

Down Syndrom

Kurz Deficity dílčích funkcí v únoru v Praze

Kurz se bude konat ve dnech:

2. - 3. 2. 2019 (sobota a neděle), bude 

probíhat od 8 do 16 hodin 

(datum setkání nad kazuistikami se domluví přímo na kurzu). 
Celkový počet hodin: 24

Místo konání:


Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z. s., Vybíralova 969, 198 00 Praha 9 - Černý Most

 

Lektor kurzu: Mgr. Irena Marušincová, předsedkyně Centra Cogito

 

V případě zájmu o kurz kontaktujte Věru Štípskou na tel. 777 120852 nebo e-mail: Bellie@seznam.cz.

 

Kurz je akreditován MŠMT.

Osvědčení se vydává za účast na všech dnech výuky.

 

Cena kurzu 2.700 Kč. 

Při práci v kurzu je nutné pracovat s teoretickou a diagnostickou příručkou a diagnostickými pomůckami, které pro práci v kurzu účastníkům zapůjčíme. Účastník si je rovněž může objednat spolu s přihláškou (komplet za 3 300.- Kč, nebo jednotlivě: teoretická příručka 300 Kč, diagnostická příručka + fólie 380 Kč, krabice s pomůckami 2620 Kč. Poznámka: z krabice jsou k diagnostice potřeba pouze látkové ranečky. ostatní materiál se používá až při nápravě). Nápravné sešity nejsou součástí objednávaného kompletu.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 12 účastníků, maximální počet 20 účastníků.

 

Kurz - Deficity dílčích funkcí B. Sindelar v kognitivním pojetí

Dr. Brigitte Sindelarová pracovala 10 let na dětské neuropsychiatrii ve Vídni, pod vedením Prof. G. Spiela, kde se věnovala dětem, které jsou ve škole neúspěšné. Po této praxi z kliniky odešla a založila si vlastní soukromou poradnu. Vytvořila metodu, která se zabývá rozvojem sluchového, zrakového, taktilního vnímání a vnímání časového sledu a prostorové orientace.

Cílem této metody je detailně postihnout úroveň percepčních a kognitivních funkcí dítěte školního věku, aby se pro ně mohl stanovit individualizovaný specifický plán nápravy. Oblast použití je tím jasně definovaná: jestliže vzniká podezření, že by poruchy učení nebo chování dítěte mohly být způsobeny deficitem v dílčích funkcích, slouží tato metoda k tomu, aby byl diagnostikován druh deficitu v dílčích funkcích a stanovena účinná pomoc dítěti specifickými nápravnými programy.

Metoda je velmi systematicky rozpracovaná. Má svou část teoretickou, diagnostickou a mimořádně promyšlenou terapii. 36 nápravných sešitů obsahuje velké množství úkolů, které jsou odstupňovány podle obtížnosti.

Pracovat s touto metodou mohou učitelé, speciální pedagogové, psychologové, pracovníci psychologických poraden nebo pedagogických center i sami rodiče, pokud chtějí pomoci svým dětem.

 

V kurzu se budeme zabývat následujícími tématy: 


Co jsou deficity dílčích funkcí

Symptomy poruch učení a chování a jejich příčiny

Rozvoj kognice

Poruchy učení a otázka viny

Diagnostika deficitů dílčích funkcí

Hodnocení diagnostických údajů

Náprava deficitních kognitivních funkcí

Osobnost terapeuta, frekvence nápravy, změna stylu výchovy

Přehled nápravných sešitů 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ