obr4share

Aktuality

Předchozí1...3456789...21Další

Aktuality

Down Syndrom

Setkání Našich maličkých a Předškoláčků 13.1.2018

Milí rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi,

 

srdečně Vás zveme na setkání skupin Naše maličké a Předškoláčci Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se uskuteční v sobotu 13. ledna 2018 v Mateřské škole speciální Štíbrova v Praze 8 Kobylisích (Štíbrova 1691/20). Přijíždět můžete již v 9 hodin, a kdo vydrží, může s námi zůstat do 14:30 hodin.

 

Upozorňujeme, že v únoru a březnu 2018 se setkání NEuskuteční !

Časový harmonogram

  9:00  PŘÍJEZD

  9:15 - 10:00 Láska v rukách →nejmladší účastníci

10:00 - 10:45 Muzikoterapie →batolata

11:00 - 11:45 Muzikoterapie →předškoláci

11:00 - 13:30 Přednáška „FYZIOTERAPIE" →rodiče

13:30 - 14:00 Volný program

14:30  KONEC

 

Během dne budou probíhat individuální terapie FIE s paní Andělou Bednářovou
a individuální terapie LOGOPEDIE s Lenkou Němečkovou. (zájemci ať se hlásí v emailu s potvrzením účasti)

Program:

 

Láska v rukách

Společná setkání „Láska v rukách" nabízejí podpůrný program, který je určen nejmenším dětem od narození a jejich rodičům. Rodiče se zde naučí jednoduchou sestavu jemných dotekových masáží, které se nejvíce podobají hlazení. Jde o stimulaci svalů a smyslů, která posiluje citový vztah rodičů a dětí, a to již od kojeneckého věku, podporuje oční kontakt mezi rodičem a dítětem, má vliv na rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj dítěte.
Tato setkání dětí, rodičů a lektorů trvají přibližně jednu hodinu a jejich součástí jsou i rytmická cvičení, básničky, písničky a nápady, jak ještě podpořit rozvoj dětí v raném věku. V neposlední řadě je to prostor, kde můžete sdílet své zkušenosti spolu s ostatními rodiči, případně konzultovat vše, co vám přináší život s dítětem s jedním chromozomem navíc.
Program setkání nejmenších dětí „Láska v rukách" je proto možností, jak se svým dítětem navázat intenzivní vztah, jak přispět citlivě k jeho celkovému rozvoji, ale také příležitostí k příjemnému setkání s ostatními rodiči.
(Věruška Švejnohová, Kristinka Bejšáková)

 

Muzikoterapie pro batolata a předškoláky

Zveme Vás na Hudební hrátky s medvídkem, které jsou určeny malým dětem a jejich rodičům (prarodičům, starším sourozencům). Tato aktivita je pro děti velmi podnětná a přínosná a vychází ze spojení hudební výchovy s výchovou pohybovou. Obsahem Hudebních hrátek jsou jednoduché písně, hudebně-pohybové a rytmické hry, hra na rytmické hudební nástroje. Děti tak získávají své první zkušenosti s hudbou, zažívají pocity radosti a tvořivosti. Aktivně se můžou zapojit i mladší sourozenci!
(Jarmila Jermářová)

 

Fyzioterapie

o přehled vývoje dítěte od narození do sedmi let
o jaké psychomotorické dovednosti dítě ovládá v klíčových obdobích
o na co se připravit ve vývoji dítěte s Down. syndromem a jaké možnosti nabízí fyzioterapie
o praktická ukázka handlingu s dítětem v časných fázích vývoje
(Lucie Brujevičová)

 

Další důležité informace - nepřehlédněte!

1) Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti i neúčasti nejpozději do 11. 1. 2018 na e-mail marie.klis@seznam.cz! (tel. číslo 723 570 654)
2) Účastnický poplatek pro členy Společnosti činí 50 Kč za setkání.
3) Protože setkání probíhá od 9 do 14:30 hodin, připomínáme, že jakékoliv dobroty, ať už sladkého nebo slaného charakteru, jsou vítány!☺
4) Pokud byste snad již nechtěli být dále o aktivitách informováni, požádejte prosím o vyřazení z evidence skupinek. Děkujeme.

 

Moc se na Vás a Vaše dětičky těšíme a doufáme, že dorazíte v hojném počtu!
Za tým organizátorů:
Miluška Stará
rodina Kliśova

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ