obr4share

Aktuality

Předchozí1...15161718192021

Aktuality

Down Syndrom

Rodičovský příspěvek a příspěvek na péči od 1. ledna 2012

Rodičovský příspěvek nenáleží, jestliže nejmladšímu dítěti v rodině, které zakládá nebo by zakládalo nárok na rodičovský příspěvek, náleží příspěvek na péči. Není už také možnost zůstat doma až do 7 let věku dítěte, musíte se rozhodnout stejně jako se zdravým dítětem, jak dlouho budete doma, a poté žádat o příspěvek na péči.
U osoby do 18 let věku se při hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby a při hodnocení potřeby mimořádné péče porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat posuzované osobě se zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravé osobě téhož věku. Při stanovení stupně závislosti u osoby do 18 let věku se nepřihlíží k potřebě péče, která vyplývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. Mimořádnou péčí se rozumí péče, která svým rozsahem, intenzitou nebo náročností podstatně přesahuje péči poskytovanou osobě téhož věku.
Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

  • 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Stát je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění prostřednictvím státního rozpočtu za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o  osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost).

 

Monika Melzerová

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ