obr4share

Aktuality

Předchozí1...15161718192021Další

Aktuality

Down Syndrom

Vázané čtení se specifickým vyvozováním hlásek

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací seminář zaměřený na výuku čtení a rozvoj řeči u dětí s mentálním handicapem a s poruchami učení. Pro tyto děti je osvojení si řeči mnohem obtížnější, ale většina z nich je schopná zvládnout techniku čtení vhodně zvolenou metodou. Výuka čtení tak je zároveň cestou k rozvoji řeči. Metodický seminář je určen pro učitele a asistenty integrovaných dětí, učitele speciálních škol a pracovníky speciálně pedagogických center.

Obsah semináře

Schopnost vizuálního vnímání a paměti je u většiny dětí s mentálním handicapem výrazně silnější, než schopnost vnímat řeč pouze na základě sluchového vjemu. Dítěti se vytvoří konkrétní představa hlásky - písmene zážitkovou formou tak, aby stimulovala jeho mluvidla ke správnému vyslovení. Důraz je kladen na výslovnost hlásek, která je podpořena obrázky a písmeny. Po zvládnutí podoby hlásky po stránce logopedické, dochází k zafixování si tvarů velkého i malého písmene.
Předností metody vázaného čtení podle Mgr. L. Pacltové je to, že ji lze aplikovat v rámci individuálního přístupu k žákovi, bez ohledu na to, jakých učebnic a postupů je ve třídě využíváno. Pořadí nacvičovaných hlásek a písmen lze přizpůsobit sledu výuky v dané třídě. Díky této metodě se děti učí vyvozovat hlásky a číst se správnou výslovností a  porozuměním textu od samého počátku, což u nich vyvolává o čtení větší zájem a tím i rychlejší pokroky. Metoda rozšiřuje vědomosti a možnosti pedagoga pro výuku čtení v rámci individuálního přístupu k žákovi se specifickými vzdělávacími potřebami. Lektorkou bude Mgr. Ladislava Pacltová.

Kdy, kde, cena

Seminář se bude konat v prostorách Společnosti rodičů a přátel dětí s DS, Vybíralova 969, Praha 9 - Černý Most, dne 20. dubna 2012 od 9:00, předpokládaný konec v 17:00. V současné době je zažádáno u MŠMT o akreditaci tohoto vzdělávacího programu, účastníci obdrží potvrzení o absolvování semináře. Účastnický poplatek je 850,- Kč, v ceně jsou zahrnuty metodické materiály a drobné občerstvení. Vyplněnou přihlášku zašlete na: nada.kafkova@email.cz, Kontaktní telefon: 728 367 472 (odpoledne, večer).

 

Mgr. Naděžda Kafková

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ