obr4share

Aktuality

Předchozí1...6789101112...21Další

Aktuality

Down Syndrom

Konference Dobrá praxe pro všechny a členská schůze

Kdy: Sobota 21. ledna, 10:00 - 15:00 hod 

Kde: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2

(v ulici Albertov je o víkendu bezproblémové parkování, nejbližší stanice metra je Karlovo náměstí)


Program

9:30-10:00 Registrace, možnost občerstvení ve fakultním bistru FairTrade

10:00 Zahájení

10:10-11:30 Cora Halder: Inkluze ve škole (překlad z angl. bude zajištěn)

11:30-12:15 Členská schůze

12:15-13:00 Přestávka na oběd - možnost občerstvení ve fakultním bistru FairTrade

13:00-14:00 Cora Halder: Inkluzivní (podporované) zaměstnávání

14:00-14:50 Pavla Baxová: Podporované zaměstnávání a tranzitní program

15:00 Závěrečná diskuse a zakončení

Pro koho a o čem

Akce je určena členům společnosti DownSyndrom CZ i všem dalším zájemcům o prohloubení poznatků a vyslechnutí expertů na problematiku začleňování osob s Downovým syndromem do života, jak ve škole, tak v práci. Přednášejícími jsou Cora Halder z Německa a Pavla Baxová z Prahy.


Cora Halder

 

Původem z Nizozemí, profesí pedagog pro osoby s poruchou sluchu. Pracovala jako vychovatelka ve Švýcarsku, Německu a na Novém Zélandu. Má dvě dcery, mladší dcera Andrea se narodila v roce 1985 na Novém Zélandu a má Downův syndrom. V roce 1988 se Cora s rodinou vrátila zpět do Evropy a usadila v Německu, založila rodičovskou organizaci „Parent Down Syndrome Association" a v roce 1998 založila „Down-Syndrom InfoCenter".  Cora je šéfredaktorkou německého časopisu "Leben mit Down-Syndrom", autorkou mnoha článků, vydala celou řadu informačních brožur, knih a filmů, je zvanou přednášející jak pro odbornou veřejnost, tak pro rodičovské organizace.

V letech 2008 - 2014 byla prezidentkou EDSA, za dobu svého působení v této funkci pomohla ke vstupu do EDSA několika evropským zemím, byla za DS InfoCentre partnerkou několika EU projektů.

Předtím byla viceprezidentkou EDSA. Do konce r. 2015 byla šéfredaktorkou Leben mit DS a do konce r. 2016 byla také konzultantkou našeho časopisu Plusnbsp;21.

Byla viceprezidentkou mezinárodní organizace „European Down-Syndrome Association" (EDSA) a od roku 2008 do roku 2014 stála v jejím čele jako prezidentka. 

Více viz web: http://corahalder.de

a http://www.globaldownsyndrome.org/our-story/leadership/adults-with-down-syndrome-task-force/cora-halder/


Pavla Baxová

 • od roku 1994 spoluzakladatelka a předsedkyně o.s. Rytmus

 • 1996 - 2000 vedoucí Speciálně pedagogického centra Vertikála, hl. činnost: podpora inkluzívního vzdělávání dětí s postižením

 • 2000 - dosud ředitelka společnosti Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.

 • spoluzakladatelka České unie pro podporované zaměstnávání, 2002

 • spoluzakladatelka a předsedkyně Quip - společnost pro změnu, 2004

 • inspektorka kvality sociálních služeb od roku 2003 - 2014

 • lektorka kurzů v rámci DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)

 • členka Národní asociace hodnotitelů kvality NSQ

 • členka mezinárodní pracovní skupiny Inkluzívní vzdělávání v organizaci Inclusion Europe

Více viz web:

http://www.rytmus.org/kontakty/kontakty-vedeni

http://www.rytmus.org/stranka/o-tranzitnim-programu

http://www.kvalitavpraxi.cz/

http://www.rytmus.org/stranka/o-inkluzi/pavla-baxova-hostem-studia-6-na-ct-k-tydnu-pro-inkluzi-2016

 

Cora Halder: Inkluze ve škole


V Německu se děti se zdravotním znevýhodněním vzdělávají v běžných školách od roku 1990, v posledních letech stále častěji. Zkušenosti dokládají, jak mohou být všechny děti vzdělávány společně, jak začlenění podpořit. Přednáška se bude věnovat jak všeobecným podmínkám inkluze, tak také možným úskalím. Představeny budou příklady dobré praxe.

Cora Halder: Inkluzivní (podporované) zaměstnávání

V současné době mnoho mladých dospělých s DS chce pracovat na běžném trhu práce. Jak ale mohou být připraveni na zaměstnání? Jaký druh pracovních míst jim vyhovuje? Jakou podporu potřebují při hledání a udržení zaměstnání?

Na druhé straně musí být věnována pozornost také zaměstnavateli. Německá organizace „Down syndrom InfoCenter" pořídila vzdělávací film pro zaměstnavatele osob s DS, který má název "Já a moje práce", ukázky filmu budou diskutovány.


Pavla Baxová: Podporované zaměstnávání

 • krátký pohled zpět, základní údaje, zajímavosti a fakta z ČR

 • podporované zaměstnávání v Rytmusu

 • představení kroků, nástrojů, pomůcek a postupů, které je možno využít v rámci podporovaného zaměstnávání

 • představení na konkrétním příkladu Martina

Tranzitní program

 • význam v přípravě mladých lidí s DS na dospělý život a práci

 • organizace tranzitního programu, kdo všechno se podílí

 • představení na konkrétním příkladu Štěpána

 • krátký ilm o tranzitním programu (bude-li čas)

Členská schůze

Na programu je podle Stanov schvalování závazných materiálů (rozpočtu a hospodaření, hlavních směrů činnosti, výroční a kontrolní zprávy), úprava Stanov a proběhnou volby předsedy, členů výboru a členů kontrolní komise. 

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ