obr4share

Aktuality

Předchozí1...78910111213...21Další

Aktuality

Down Syndrom

Setkání Našich maličkých a Předškoláčků v sobotu 12.11.2016

Milí rodiče, prarodiče, sourozenci a kamarádi,

 

srdečně Vás zveme na setkání Maličkých a Předškoláčků, které se bude konat
sobotu 12. listopadu v našich prostorách DOWNSYNDROM.CZ a v prostorách sousedící společnosti Jahoda ve Vybíralově ulici na Černém Mostě.

Program:

9:30-10:00

dotykové masáže „Láska v rukách" pro kojence a batolata

→Downsyndrom - suterén

10:15-10:45

Muzikoterapie pro batolata

→ Jahoda

11:00-11:45

Muzikoterapie pro předškoláky 

→Jahoda

11:00-11:30

Feuersteinova metoda - prezentace

Downsyndrom - suterén

11:30-13:00

Beseda - sociálně-právní otázky

→Downsyndrom - suterén

12:00-12:30 

Vystoupení kouzelníka 

→Jahoda

12:45-13:30

Nácvik na besídku

→Jahoda

13:30-14:15

OBĚD, odpočinek

14:15-15:30

Podzimní tvoření- pro ty, kdo vydrží a nebudou ještě příliš unavení

→Downsyndrom - suterén

→při hezkém počasí i hraní venku

15:30-16:00

ÚKLID

Program

 

 • Láska v rukách

Společná setkání „Láska v rukách" nabízejí podpůrný program, který je určen nejmenším dětem od narození a jejich rodičům. Rodiče se zde naučí jednoduchou sestavu jemných dotekových masáží, které se nejvíce podobají hlazení. Jde o stimulaci svalů a smyslů, která posiluje citový vztah rodičů a dětí a to již od kojeneckého věku, podporuje oční kontakt mezi rodičem a dítětem, má vliv na rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj dítěte.

Tato setkání dětí, rodičů a lektorů trvají přibližně jednu hodinu a jejich součástí jsou i rytmická cvičení, básničky, písničky a nápady, jak ještě podpořit rozvoj dětí v raném věku. V neposlední řadě je to prostor, kde můžete sdílet své zkušenosti spolu s ostatními rodiči, případně konzultovat vše, co vám život s dítětem s jedním chromozomem navíc přináší.

Program setkání nejmenších dětí „Láska v rukách" je proto možností, jak se svým dítětem navázat intenzivní vztah, jak přispět citlivě k jeho celkovému rozvoji, ale také příležitostí k příjemnému setkání s ostatními rodiči.

(Věruška Švejnohová, Kristinka Bejšáková)

 

 • Muzikoterapie s batolaty a předškoláky (bližší info v příloze Medvídek)

Zveme Vás na Hudební hrátky s medvídkem, které jsou určeny malým dětem a jejich rodičům (prarodičům, starším sourozencům). Tato aktivita je pro děti velmi podnětná a přínosná a vychází ze spojení hudební výchovy s výchovou pohybovou. Obsahem Hudebních hrátek jsou jednoduché písně, hudebně-pohybové a rytmické hry, hra na rytmické hudební nástroje. Děti tak získávají své první zkušenosti s hudbou, zažívají pocity radosti a tvořivosti. Aktivně se můžou zapojit i mladší sourozenci!

(Jarmila Jermářová)

 • Mgr. Anděla Bednářová - prezentace Feuersteinovy metody

Chtěla bych povídat o metodě pana profesora Reuena Feuersteina, kterého jsem měla čest poznat. Metoda se jmenuje Instrumentální obohacování kognitivních funkcí - instrumenty jsou listy papíru, na kterých dítě společně s dospělým pracuje. Pan profesor byl Žid a původně vývojový psycholog, žák Piageta. Ale především to byl praktikující Žid, který chtěl pomoci dětem, které se vracely z koncentračních táborů. Byly to děti s normálním intelektem, ale prožily obrovské trauma. Pan profesor vymyslel geniální metodu, která jim pomáhala vrátit se do běžného života. Po dvaceti letech se mu narodil vnuk s Downovým syndromem a on si vyzkoušel, že je tato metoda vhodná i pro děti s handicapem. Na Slovensku se tato metoda vyučuje jako volitelný předmět na gymnáziu a u našich západních sousedů pracují s nadanými dětmi. Dítě se naučí řešit nejen pracovní úkol na instrumentu, ale zobecňujeme ho na běžné situace v životě, doma nebo ve společnosti, pan profesor tomu říkal přemosťování. Jako každá metoda i tato má svůj jazyk, nemluví se o učiteli, ale o mediátorovi a ne ve smyslu mediace, který je v poslední době používán, ale zprostředkování mezi dítětem a běžnými situacemi. Protože pan profesor byl praktikující Žid, pracoval i etikou, s tím, že je pro děti výhodné chovat se k ostatním ohleduplně, ale tohle všechno velmi záleží na osobě, která s dítětem pracuje. Vypadá to složitě, ale děti to hodně baví, učitel se je snaží rozmluvit a já si myslím, že jim hodně pomáhá. V mnoha věcech - soustředit se na úkol, zklidnit se, být přesný a pečlivý.

(Anděla Bednářová)

 • Beseda na téma Sociálně-právní otázky

Chcete se dozvědět, na jakou podporu mají rodiny pečující o dítě s 
Downovým syndromem nárok a jak to (ne)funguje v praxi? Probereme zejména 
příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, 
průkaz osoby se zdravotním postižením a parkovací průkaz osoby se 
zdravotním postižením. Jak správně zažádat, na co se připravit, co 
přiložit a jak bude správní řízení probíhat? Kdy můžeme nahlédnout do 
spisu, kdy podat námitku a kdy se odvolat? To vše, související otázky i 
Vaše konkrétní dotazy z praxe, se pokusíme zodpovědět na listopadové 
besedě. Těšíme se na vás!

(Lenka Hečková, Krzysztof Kliś a Monika Melzerová)

 • Nacvičování s dětmi na vánoční besídku

Protože na prosincové setkání plánujeme pro dětičky Vánoční besídku a rádi bychom Vám, rodiče a všichni kamarádi, s dětmi něco předvedli, proběhne během odpoledne krátký nácvik na besídkový program. Jakékoliv nápady a přání z Vaší strany jsou vítány!

(Kačka Wiesnerová, Anička a Maruška Kliśovy)

 • Vystoupení kouzelníka

Dětem zakouzlí Pavel Wurcel, který je talent roku 2013 a dále se např. umístil jako
3. na Mistrovství ČR v moderní magii. Pavel si připravil speciální program, který představí různé obory magie tak, aby si jej užili i ti nejmenší.

(kouzelník Pavel)

 • Podzimní tvoření

Podzim je období barev a plodů, ideální na tvoření výkresů a dekorací. Proto Vás prosíme, abyste s sebou pokud možno přivezli přírodniny dle vlastního vkusu, ať už barevné listy nebo kaštany... Vyrábění proběhne během odpoledního programu, jsou zvány všechny dětičky i jejich sourozenci.

Budeme pracovat i s lepidlem, proto doporučujeme, abyste s sebou přibalili horší tričko na převlečení.

(Sabina Cabadová, Kačka Wiesnerová, Maruška Kliśová)ší důležité informace - nepřehlédněte!

 1. Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti i neúčasti nejpozději do 9. 11. 2016!

 2. Účastnický poplatek pro členy Společnosti činí 50 Kč za setkání.

 3. Protože setkání probíhá od 9 do 16 hodin, připomínáme, že jakékoliv dobroty, ať už sladkého nebo slaného charakteru, jsou vítány!☺

 4. Pokud byste snad již nechtěli být dále o aktivitách informováni, prosím, požádejte o vyřazení z evidence skupinek. Děkujeme.

 

Moc se na Vás těšíme a doufáme, že dorazíte v hojném počtu!

 

 

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ