obr4share

Aktuality

Předchozí1...10111213141516...21Další

Aktuality

Down Syndrom

Tisková zpráva: Světový den Downova syndromu podesáté

21. března si podesáté připomeneme Světový den Downova syndromu

Praha, 17. března 2015 - Již podesáté se letos pod záštitou Organizace spojených národů připomíná 21. březen jako Světový den Downova syndromu (World Down Syndrome Day, WDSD). Datum symbolicky odkazuje na podstatu tohoto geneticky podmíněného postižení (trizomie 21. chromozomu, proto 21. den třetího měsíce) a je příležitostí pro několik milionů osob s Downovým syndromem a pro jejich blízké po celém světě poukázat na pozitivní i problematické aspekty, které s sebou život s chromozomem navíc přináší.

Letošní WDSD se koná pod heslem "Mé příležitosti, mé volby" a věnuje se tématu práv osob s Downovým syndromem a roli jejich rodin. Již tradičně bude podpořen kampaní stojící na videoklipu představující osoby s Downovým syndromem z celého světa, do kterého letos přispěla i Česká republika.

 

„Jakkoli se péče o osoby s Downovým syndromem a jejich přijímání společností v České republice v posledních letech neustále zlepšuje, stále musí překonávat množství překážek," uvedla předsedkyně Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. „Pro podpůrná opatření v předškolním věku jsou děti s Downovým syndromem často považovány za příliš zdravé, při nástupu školní docházky jsou ale najednou pro mnoho škol naopak příliš postižené na to, aby mohly nastoupit cestu inkluzivního vzdělávání - a to i přes to, že jsou mnohé z nich pro tento typ výuky vhodnými adepty. Po skončení školy pak osoby s Downovým syndromem čelí neschopnosti českého trhu práce nabízet místa handicapovaným, ačkoliv vhodně zvolenou práci dokáže vykonávat řada z nich s odpovědností a vysokou motivací."

 


Letos všichni společně

V evropské asociaci EDSA (European Down Syndrom Association) Českou republiku zastupuje a některé celorepublikové aktivity zastřešuje Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem se sídlem v Praze. Podpoře osob s Downovým syndromem a jejich rodin se ale po celé republice věnuje celá řada dalších organizací. K připomenutí letošního Světového dne Downova syndromu se pak připojila většina z nich. Co se tedy bude 21. března v českých, ale také několika slovenských městech, dít, mohou proto zájemci nově zjistit na webové stránce www.dends.cz spuštěné díky iniciativě brněnského sdružení Úsměvy. Ta informuje o tom, co všechno se 21. března chystá v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Jablonci, Vsetíně, Opavě, Bratislavě a Košicích. Symbolicky se připomínky Světového dne Downova syndromu v České republice propojí ve 2:13 odpoledne a ve 21:03 večer. To se budou po celé republice vypouštět balónky s ručně psanými vzkazy a přáními účastníků jednotlivých setkání.

 

 

Pražská procházka

V Praze si Světový den Downova syndromu připomeneme v sobotu 21. března procházkou, která začne v 11 hodin na Náměstí Republiky před Obecním domem. Odtud pak společně absolvujeme vycházku na Petřín. Vodítkem nám bude trasa Jednoduchého turistického průvodce Prahou (Smart Guide Prague), který v rámci programu podpořeného Evropskou unií sestavili pro své zahraniční vrstevníky mladí lidé s Downovým syndromem (http://www.downsyndrom.cz/ja-s-ds/turisticky-pruvodce-prahou.html). Na Petříně se sejdeme před hvězdárnou a ve 2:13 odpoledne zde vypustíme balónky s přáním pro lidi s Downovým syndromem a jejich přátele. Poté se na místě uskuteční křest Průvodce (Smart Guide Prague) za přítomnosti autorů a patrona Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem herce Jana Zadražila. V 15 hodin bude následovat program uvnitř observatoře: krátké seznámení s Planetkou č. 213, kterou si, pokud to počasí dovolí, budeme moci prohlédnout s pomocí dalekohledu. Akce skončí v 16 hodin opět na prostranství před hvězdárnou. Zveme k účasti všechny, kdo chtějí symbolicky lidi s Downovým syndromem podpořit.

 

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z. s. byla založena roku 1996 a od té doby se snaží o zlepšení života osob s Downovým syndromem a jejich rodin. Za téměř dvacet let činnosti podpořila organizace svojí činností téměř tisíc rodin. V současnosti sdružuje více než 260 rodin vychovávajících děti s Downovým syndromem. Umožňuje jim setkávat se, rozšiřovat své znalosti a předávat si zkušenosti se zvládáním této životní situace. Snaží se také o dialog s odbornou veřejností, který má zlepšit podmínky pro rozvoj dětí s Downovým syndromem - od nejranějšího věku až do dospělosti. Přímo pracuje s dětmi s Downovým syndromem a pomáhá při jejich integraci do předškolních a školních zařízení i do společnosti.

 

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem prosazuje principy občanských a lidských práv osob se zdravotním postižením. Obhajuje práva osob s Downovým syndromem a rodičům poskytuje poradenství v sociálně právní problematice. Snaží se též o nezkreslené a pozitivní informování širší veřejnosti o problematice Downova syndromu. V neposlední řadě pak spolupracuje s organizacemi a odbornou veřejností podobného zaměření v Česku i v zahraničí. Více informaci najdete na webových stránkách www.downsyndrom.cz.

 

 

Další informace najdete také na následujících webových stránkách

 

 

Tisková zpráva ke stažení ve formátu pdf:

 

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ