obr4share

Činnost o. s. podporují

Down Syndrom

Naši činnost finančně podpořili

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Úřad vlády České republiky

Rytmus o.p.s.

Nadace ADRA - dar RWE Transgas  

Diplomatic Spouses Association

Nadační fond AVAST

Kratochvíl, s.r.o.

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Tchequie, s.r.o.

Fotograf Jan Březina

Jako, s.r.o.

IncoCzech Travel Prague, a.s.

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Paní Tereza Moslerová

Elektroline, a.s.

Náš Křemešník

Transenergy s.r.o.

Pan Zdeněk Totek

Pan Jozef Kordík

Pan Miroslav Kafka

ABE.TEC, s.r.o. 

Manželé Husákovi

Golik VH, s.r.o.

Ing Martina Olivová

Futurum Direct Market

Pan Jan Zadražil

Manželé Lorencovi

Pan Martin Ždímal

Pan Lukáš Sýkora

Paní Rektoříková

Gynport, s.r.o.

Pan Tomáš Budiš

Paní Monika Rybanská

České sběrné suroviny a.s.

Paní Markéta Tomášíková 

 

a další dárci, kteří si nepřáli být jmenováni.

Děkujeme za pomoc a spolupráci

Společnosti Ignum, která nám poskytuje webhosting.

Kolektivu SPC Štíbrova v Praze 8, které poskytovalo své prostory pro setkání skupiny "Naše maličké".

Paní Netty Engelsové, lektorce Feuersteinovy metody - za bezplatné vedení terapií na rekondičních pobytech.

Manželům Pallovým, za skvělé služby a prostředí v penzinonu U Modřínu při zimních i letních pobytech.
Paní Ing. Janě Lávičkové - za účetní služby.

Hotelu TULIA Zanzibar za pozvání a služby pro tři jubilanty Společnosti Downsyndrom CZ.

Firmám Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Tchequie, s.r.o. a OSRAM a.s., za materiální podporu rekondičních pobytů.

Tiskárně REUS, s.r.o., za sponzorský tisk výročních zpráv za rok 2016.

Davidu Krausoviza vizuální koncepci a ztvárnění fotografií našich dětí bez nároku na honorář.
Radku Boxanoviza návrh designu webu bez nároku na honorář.

Zdenku Jankovskémuza tvorbu webové prezentace a hosting bez nároku na honorář.

A dalším osobám a rodinným příslušníkům dětí s DS, kteří se podíleli na průběhu jednotlivých akcí.

 

Podrobné informace o příspěvcích jednotlivých organizací i jednotlivců najdete v našich výročních zprávách. Všem podporovatelům, bez kterých bychom naši činnost nemohli provozovat, děkujeme jménem naším i jménem podpořených dětí a jejich rodin.

 

1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ 1996-2016, 20 let DownSyndrom CZ